Politika privatnosti

Politika privatnosti ribolovačke WEB prodavnice Eagle Eye Niš

Ko smo mi?

Radnja za proizvodnju ribolovačkog pribora EAGLE EYE Miljan Ranđelović pr. Ličje (dalje: EAGLE EYE) poštuje Vašu privatnost. Zato veliku pažnju poklanja zaštiti Vaših podataka. Sve Vaše podatke EAGLE EYE prikuplja, obrađuje i čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnost (dalje: Zakon). To Vam osigurava potpuno sigurno i bezbedno poslovanje i saradnju sa radnjom EAGLE EYE.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku, kako biste saznali zašto i kako prikupljamo Vaše podatke i na koji način će biti upotrebljeni.

Što se tiče ličnih podataka koje prikupljamo, EAGLE EYE je „rukovalac podataka“. Taчније subjekat koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju lični podaci.

Ukoliko želite da nas kontaktirate u vezi sa Vašim ličnim podacima ili ovom Politikom, molimo da koristite ispod navedene kontakt podatke:

Radnja za proizvodnju ribolovačkog pribora EAGLE EYE Miljan Ranđelović pr. Ličje, opština Gadžin Han,

izdvojeni poslovni objekat Niš, Bulevar Svetog Cara Konstantina 14

eagle.randjelovic4@gmail.com,

018/552-398;

EAGLE EYE se obavezuje da će pružati zaštitu ličnim podacima na način da prikuplja samo osnovne lične podatke o Kupcima koji su nužni za ispunjenje obaveza.

Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski beleže, a nisu lični podaci (vrste pretraživača, broj poseta, vreme provedeno na stranicama i sl.). EAGLE EYE ima pravo da koristi isključivo radi ocene posećenosti internet stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja i funkcionalnosti.

O eventualnoj nameri da Vaše podatke obrađujemo u svrhu koja je različita od svrhe za koju su podaci prikupljeni, pružićemo Vam informacije pre započinjanja dalje obrade.

Kako i kada prikupljamo vaše lične podatke?

Prikupljamo vaše podatke o ličnosti kada je to relevantno za potrebe Vas kao Kupaca, ili za naše poslovanje (npr. kada kupujete i/ili naručujete proizvode od nas, kada se registrujete na našem sajtu, kada nam date povratne informacije o našoj robi i uslugama, itd.).

Prikupljanje podataka na osnovu pristanka

Prilikom kreiranja naloga na našem sajtu prikupljamo i obrađujemo vaše podatke o ličnosti kao što su: ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja, broj telefona, broj mobilnog telefona, datum rođenja.

Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo kako bismo Vam olakšali kupovinu proizvoda koje nudimo, ali i kako bismo nudili nove proizvode, obaveštavali Vas o novitetima i proizvodima koji su na akciji, kao i kako bismo sprovodili nagradne igre i nagrađivali naše verne kupce.

Pravni osnov za navedenu obradu podataka sadržan je u Vašem pristanku na obradu podataka o ličnosti koji ste dali Rukovaocu EAGLE EYE u skladu sa čl. 15 Zakona.

Pristanak je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose. Smatra se da je davanje Vaših ličnih podataka (unošenjem i slanjem istih u formu na našem sajtu) jasna potvrdna radnja kojom ste dali pristanak za obradu podataka o ličnosti.

Radi otklanjanja svake sumnje, davanjem Vaših ličnih podataka (unošenjem i slanjem istih u formu na sajtu) potvrđujete da ste prethodno upoznati i da ste saglasni sa ovim obaveštenjem. Dodatno, označavanjem polja (check box) u formi za registraciju na sajtu izjavljujete da ste saglasni da se Vaši podaci obrađuju u skladu sa ovom Politikom privatnosti i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Rok čuvanja Vaših podataka je dve godine od obavljanja poslednje kupovine preko web prodavnice na našem sajtu.

Prikupljanje podataka prilikom kupovine putem web prodavnice

Našu web prodavnicu moguće je koristiti i bez kreiranja korisničkog naloga korišćenjem opcije “Potvrdite porudžbinu kao gost”.

Prilikom kupovine putem web prodavnice prikupljamo i obrađujemo vaše podatke o ličnosti kao što su: ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja, broj telefona, broj mobilnog telefona i druge podatke u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Zakonom o trgovini, Zakonom o menici, Zakonom o porezu na dodatu vrednost, Pravilnikom o evidenciji prometa i drugim propisima koji uređuju sadržinu isprava u prometu robe i usluga.

Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu izvršenja ugovora o kupoprodaji ili drugog ugovora koji sa Vama zaključujemo u okviru obavljanja delatnosti ili u svrhu preduzimanja radnji na Vaš zahtev, pre zaključenja ugovora. Pravni osnov za navedenu obradu sadržan je u Zakonu o obligacionim odnosima, Zakonu o trgovini, Zakonu o menicii drugim zakonima koji uređuju ugovore u prometu robe i usluga.

Rok čuvanja Vaših podataka određuje se u skladu sa Zakonom o računovodstvu kojim su određeni rokovi čuvanja ovih podataka.

Prenos podataka trećim licima

EAGLE EYE može preneti podatke o ličnosti, po potrebi, eksternim pružaocima usluga (knjigovodstvenim agencijama, kurirskim službama, advokatima, bankama, osiguravajućim društvima, špediterima, prevoznicima i sl.) kao i organima vlasti (sudovima, policijskoj upravi i drugim državnim organima i nosiocima javnih ovlašćenja).

Svi podaci o Kupcima strogo se čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. EAGLE EYE i njegovi poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Određeni podaci o ličnosti se i dalje čuvaju u papirnom obliku, u skladu sa zakonom, ali se veliki broj podataka o ličnosti čuva u digitalnom obliku. Podatke u digitalnom obliku čuvamo u svojim IT sistemima, ali podatke ponekad čuvamo i na serverima naših pouzdanih provajdera.

Prava lica čiji se podaci prikupljaju

Imate pravo da u skladu sa članom 26. Zakona zahtevate pristup podacima, pravo na ispravku, dopunu ili brisanje Vaših podataka o ličnosti u skladu sa čl. 29. i 30. Zakona, pravo na ograničenje obrade u skladu sa članom 31. Zakona, pravo na prenosivost podataka u skladu sa članom 36. Zakona, kao i pravo na prigovor u skladu sa članom 37. Zakona.

U slučaju promene bilo kog ličnog podataka (npr. mesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, dužni ste da izmenite podatke na svom profilu ili o promeni obavestite EAGLE EYE. U slučaju promene o kojoj nije obavešten, EAGLE EYE ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbine odnosno isporuke proizvoda.

Imate pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva. Opoziv pristanka dužni ste da dostavite pisanim putem, e-mailom ili na adresu Rukovaoca EAGLE EYE koji su navedeni u ovoj Politici privatnosti.

Imate pravo da u skladu sa članom 82. Zakona podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ako smatrate da je obrada podataka o Vašoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona.

Za ostvarivanje napred navedenih prava, molimo upotrebite kontakt podatke Rukovaoca EAGLE EYE koji su navedeni u ovoj Politici privatnosti.

Maloletna lica

Maloletno lice koje je navršilo 15 godina može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti u korišćenju usluga, u skladu sa čl. 16 Zakona. Ako se radi o maloletnom licu koje nije navršilo 15 godina, za obradu podataka pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.
EAGLE EYE preduzima sve razumne mere u cilju utvrđivanja da li je pristanak dao roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica, uzimajući u obzir dostupne tehnologije.

Kolačići – Cookies

Da bismo održavali sajt i obezbedili njegovu funkcionalnost EAGLE EYE koristi tehnologiju koja je poznata pod nazivom „kolačići“. Kolačići su male datoteke koje šaljemo na Vaš računar i kojima kasnije možemo pristupiti. Zahvaljujući kolačićima sa našeg sajta, možete pretraživati bez poteškoća, i možete videti rezultate koji su relevantni za Vas. Kolačići nam pokazuju šta interesuje Vas i druge posetioce našeg sajta, što nam pomaže da poboljšamo njegovu upotrebu za sve.

Koristimo funkcionalne kolačiće kako bismo obezbedili da naš sajt radi dobro i bezbedno i analitičke kolačiće kako bismo poboljšali Vaše korisničko iskustvo. (OBRISATI AKO NIJE TAČNO)

Kolačiće obrađujemo isključivo uz Vaš pristanak. Da biste povukli pristanak, ili pristali na upotrebu kolačića, podesite odgovarajuća podešavanja u Vašem pretraživaču. Međutim, neke od funkcija sajta EAGLE EYE možda neće funkcionisati bez kolačića.

Komenatri

Ako ostavite komentar na našem sajtu, možete se odlučiti za čuvanje vašeg imena, adrese e-pošte i veb lokacije u kolačićima. Ovo su radi vaše pogodnosti, tako da ne morate ponovo da popunjavate svoje podatke kada ostavljate drugi komentar. Ovi kolačići će trajati godinu dana. Ako posetite našu stranicu za prijavu, mi ćemo postaviti privremeni kolačić da bismo utvrdili da li vaš pretraživač prihvata kolačiće. Ovaj kolačić ne sadrži lične podatke i odbacuje se kada zatvorite pretraživač. Kada se prijavite, takođe ćemo postaviti nekoliko kolačića da bismo sačuvali vaše podatke za prijavu i izbor prikaza na ekranu. +

Kolačići za prijavu traju dva dana, a kolačići sa opcijama ekrana traju godinu dana. Ako izaberete „Zapamti me“, vaša prijava će trajati dve nedelje. Ako se odjavite sa svog naloga, kolačići za prijavu će biti uklonjeni. Ako izmenite ili objavite članak, dodatni kolačić će biti sačuvan u vašem pretraživaču. Ovaj kolačić ne uključuje lične podatke i jednostavno ukazuje na ID posta članka koji ste upravo uredili. Ističe nakon 1 dana.

Stupanje na snagu Politike privatnosti

Ova Politika stupa na snagu 01.09.2019. godine. Nakon svake izmene najnovija verzija Politike privatnosti će biti postavljena na ovu internet stranicu.