Waggler plovci

Serija W

Vagleri ili “Engleski plovci” su namenjeni za ribolov na stajaćim vodama. Najčešće se koriste za pecanje šarana, deverike, babuške itd.

Izrađeni su od balze ili poliuretana u kombinaciji sa PVC cevčicom ili multikolor antenom. Ovi plovci imaju svoje opterećenje od mesinganih tegova koji mogu biti fiksne ili promenljive težine.