Plovci za bržu vodu

Serija A

Plovci iz serije A namenjeni za sportski ribolov prvenstveno na rekama sa bržim i srednjim tokom.

Izrađeni su od balze sa PVC antenom od 3mm. Antena kod ovih plovaka je lako zamenjiva tako da su pogodni kako za dnevno tako i za noćno pecanje.

Izuzetak u ovoj seriji cini model A1 jer za razliku od ostalih kroz telo plovka ima PVC božir kroz koji se provlači najlon.

Serija B

Plovci iz ove serije takođe su namenjeni sportskom ribolovu, na rekama sa bržim i srednjim tokom.

Izrada plovaka u ovoj seriji vrši se od balze ili poliuretana sa PVC antenom od 4.5 mm. Mogu se koristiti za dnevno i noćno pecanje.

Model B1 za razliku od ostalih iz ove serije kroz telo plovka ima PVC božir kroz koji se provlači najlon.